סטודיו נעים - תל אביב

 

 
 
 
 
 
דירה מקליפה מגדל מאייר שדרות רוטשילד תל אביב
 
בנינים לשימור והרחבות - ניצה סמוק ולונדון
 
בית בגלי תכלת הרצליה פיתוח איחוד חלקות תוספת קומה פיתוח שטח פנים
סטודיו ברח' החשמל, תל אביב
 
דירה - יפו
 
רחוב האשל הרצליה פיתוח 
בית פרטי בהדר יוסף - בניה חדשה
מגורים ברחוב החשמל תל אביב
סוף

© 2015 by Ori Goor Architects