סטודיו נעים - תל אביב

 

 
בית המידות - לילנבלום תל אביב 

 

שיקום פנים
 
בית אבא אבן הרצליה פיתוח 
 פיתוח שימור והרחבה
שלמה הגדול
שיקום פנים
 
 
וילה בצפון תל אביב
השתלבות בין שכנים
 
דירה מקליפה מגדל מאייר שדרות רוטשילד תל אביב
 
בנינים לשימור והרחבות - ניצה סמוק ולונדון
 
בית בגלי תכלת הרצליה פיתוח איחוד חלקות תוספת קומה פיתוח שטח פנים
סטודיו ברח' החשמל, תל אביב
 
דירה - יפו
 
רחוב האשל הרצליה פיתוח 
בית פרטי בהדר יוסף - בניה חדשה
מגורים ברחוב החשמל תל אביב
סוף

© 2015 by Ori Goor Architects

הדר יוסף